Informasjon

Bil1Din har fokus på at alle deler vi leverer skal være av god kvalitet. Vår levering skal skje til avtalt tid. Vi lover deg bransjens beste tilgjengelighet til brukte bildeler, og ikke minst rask responstid.

Bil1Din har fokus på at alle deler vi leverer skal være av god kvalitet. Vår levering skal skje til avtalt tid. Vi lover deg bransjens beste tilgjengelighet til brukte bildeler, og ikke minst rask responstid. Skulle et problem oppstå, har vi meget gode rutiner for retur- og reklamasjonsbehandling.

Bil1Din eies og drives av Bjarne Brøndbo og Lise Greftegreff. For ca. 40 år siden startet Arne og Liva Brøndbo (Bjarnes foreldre) bilopphuggeriet på Skage i Namdalen.

Myndighetene hadde bestemt at det fra 1. januar 1977 skulle innføres vrakpant på person- og varebiler i Norge. Før vrakpantordningen trådte i kraft skulle alle utrangerte biler som stod bak fjøs, lå i bekkedaler, sto i grustak eller kort og godt bare var hensatt i vår vakre natur, samles på godkjente mottak.

De første årene var mottak, innsamling og fjerning av det som kunne skade miljøet, samt gjenvinning av stål og metaller fra biler, det vi holder på med. På midten av 80-tallet ble fokuset på miljøgevinsten av brukte deler stadig større, og etter hvert ble salg av brukte bildeler en viktig dele av butikken. Arne Brøndbo er dermed en av gründerne av den norske bildemonteringsbransjen.

I 2019 var Bil1Din den største omsetter av brukte bildeler i Norge med en omsetning på ca. 45 millioner kroner.

Les mer om bilvrak og miljø.