Bil1Din og miljø

Etterlatte bilvrak forsøpler miljøet og gir utslipp av helse- og miljøfarlige kjemikalier. Hvert år leveres det inn ca. 140 000 bilvrak og 4 millioner bildekk i Norge.

Bilvrak inneholder flere deler som kan skade miljøet, blant annet batterier, balansevekter i bly, kvikksølvkomponenter samt komponenter med andre tungmetaller og katalysator.

I tillegg kommer miljøfarlige væsker som spylevæske, drivstoff, frostvæske, kjølemedium og bremsevæske.

Alle godkjente biloppsamlere skal fjerne slike miljøfarlige deler fra bilvrakene de mottar. Dette sparer miljøet for store mengder miljøgifter og farlig avfall, og gjør det mulig å gjenvinne de delene som egner seg for gjenvinning.

Bilen din blir brukt om igjen

Når kjøretøyet ditt er gått ut på dato sendes den gjennom gjenvinningsprosesser. Når den er sortert og miljøgjenvunnet, kommer materialene fra bilen ut på den andre siden som nytt råstoff.

Størsteparten av materialene i bilene er metaller, jern og stål. Men det er også mye aluminium som kan brukes om igjen.

Materialene fra kasserte kjøretøy kan bli brukt til armaturer, kabler/ledninger, arbeids -og bordstativ, kontormøbler, aluminiumskarmer binders, bestikk, gryter og kokekar, deler til vaske og oppvaskmaskiner, tørketrummel, kjøkkenvifter, komfyr, utslagsvask lamper, gateskilt, autovern, lyktestolper, tog- og trikkeskinner, kumlokk, gjerde, og mye mer.

Svært få biler i Norge ikke blir samlet inn. I 2016 oppnådde man et gjenvinningsresultat på 97,7 prosent, over det som er myndighetenes krav (95 prosent). Samt at materialgjenvinningskravet på 85 prosent også ble nådd.