Tredje Generasjon Bil-demontører

Sønnene til Lise & Bjarne har alle bestemt seg for å satse på gjenbruk og gjenvinning og har gått inn i full jobb i Bil1Din.

Anders Greftegreff (26 år) trer inn i rollen som daglig leder.
Espen Greftegreff (28 år)vil ha ansvar for alt av IT-drift og utvikling av løsninger for effektivisering.
Tobias Greftegreff (22 år) vil arbeide aktivt i salgsleddet samt arbeide med markedsføring.

Sammen har de en ambisjon om å utgjøre en forskjell i bransjen og ta stort ansvar for miljøriktig håndtering av det Bil1Din får inn. Les mer om Bil1Din og miljø.