Bil1Din åpner bil-mottak i Brønnøysund

VELKOMMEN TIL ÅPNING 5. APRIL KL. 10.30 BRØNNØY AVFALLSMOTTAK SALHUSMARKA 5, BRØNNØYSUND

FRA 5. APRIL KAN DU LEVERE KASSERTE BILER I BRØNNØYSUND

På grunn av at det ikke finnes noe vrakbilmottak i området Brønnøysund, Sømna, Vega og Vevelstad kommune har vi i samarbeid med SHMIL etablert et slikt mottak i Brønnøysund. Det er viktig for miljøet at biler som leveres til vraking blir håndtert på riktig måte. Bil1Din Namdal Bilopphuggeri AS på Skage i Overhalla kommune, har 43 års erfaring med miljøriktig behandling av kasserte kjøretøy. Ved å etablere et mottak i Brønnøyregionen, sørger vi for at alle biler blir behandlet i tråd med myndighetenes og publikums krav og forventninger.

Alle bilene som leveres i Brønnøysund blir transportert til Skage i Overhalla Kommune, hvor alle miljøoperasjoner blir gjennomført på den måten som Miljødirektoratet har foreskrevet.

Når du leverer bilen til oss kan du være trygg på at alt blir utført på riktig måte.

Vårt samarbeid med SHMIL er viktig for oss, og vi ser at samarbeidet med SHMIL vil være en garantist for god og riktig håndtering av din gamle bil.

Du skal være sikker på at vårt system er det beste for å oppnå optimal miljøgevinst. Sammen tar vi ansvar for miljøet.

Åpningstilbud Brønnøysund mottak: I PERIODEN 5. – 19. APRIL 2018 BETALER VI KR. 3.000,- I VRAKPANT.

Fra og med mandag 23. april splitter vi vrakpanten i to like store deler – 1.500,- utbetales til bileier, mens 1.500,- skal dekke våre kostnader knyttet til mottak, transport til Skage og miljøriktig behandling av bilen

 Vrakpant fra 23. april: Kr. 1.500,- utbetales innen 21 dager til bileiers bankkonto.

Bilvrakmottak Brønnøysund plakat