Har investert nesten fire millioner kroner de siste årene

Bjarne Brøndbo og Namdal bilopphuggeri betegnes som en av de beste i klassen. Nå har de oppgradert anlegget for flere millioner kroner.

SKAGE: Denne investeringa skulle behørig markeres onsdag formiddag. Da hadde Brønbo invitert både ordfører i Overhalla, Per Olav Tyldum, fylkesmann Inge Ryan, regiondirektør i NHO, Merethe Gudmundseth Storødegård, samt flere andre samarbeidspartnere for å markere starten på et nytt kapittel familiebedriftens historie.
– Det er mye som har skjedd siden Arne og Liva Brøndbo startet med mottak av brukte biler i 1975. Dette anlegget er i dag blant topp fem i landet, i en bransje hvor det også finnes aktører som kanskje ikke driver så godt. Jeg tror at det er anlegg som vårt som kommer til å klare seg i framtida, sier Bjarne Brøndbo.
Namdal bilopphuggeri, eller Bil1din som bedriften også heter, har rundt 1.200 biler innom lokalene i løpet av et år. Her skal de demonteres, deler skal tas vare på mens andre deles skal håndteres som miljøavfall. Bedriften har mellom 15 og 20 ansatte og i løpet av ett år tar de imot nesten 20.000 ordrer.

PANGPÅPNING Fylkesmann Inge Ryan (til høyre) fikk æren av å åpne det nye anlegget ved å fyre av seks airbagger i en bil som skal demonteres. Bjarne Brøndbo og regiondirektør i NHO, Merethe Gudmundseth Storødegård, følger nøye med. Foto: Bjørn Tore Ness
PANGPÅPNING Fylkesmann Inge Ryan (til høyre) fikk æren av å åpne det nye anlegget ved å fyre av seks airbagger i en bil som skal demonteres. Bjarne Brøndbo og regiondirektør i NHO, Merethe Gudmundseth Storødegård, følger nøye med. Foto: Bjørn Tore Ness

Flere krav

– Det er en selvfølge for oss at vi gjør det vi kan for å etterleve de kravene myndighetene har til hvordan vi driver. Vi er ganske klare på at vi ønsker å utvikle oss på alle områder, både når det kommer til miljøaspektet og til selve drifta av bilopphuggeriet. For noen uker siden hadde vi en uheldig hendelse som kunne gått mye verre enn den gjorde. Vi har rutiner som gjorde at vi berget bygget. Det er slike ting vi mener det er viktig å ha på plass, sier Brøndbo.
En av dem som tok ordet under markeringa var ordføreren i Overhalla, som ga uttrykk for å være stolt av å ha en næringsaktør som Namdal bilopphuggeri i kommunen sin.
– Jeg er umåtelig stolt over å ha landets beste aktør i sin bransje her i Overhalla. Jeg er stolt over det som har skjedd i løpet av årene, og det som skal skje i framtida. Jeg vil gi ros til bedriften og ikke minst de ansatte, for den jobben de gjør, sier Tyldum.
– Det er godt å se bedrifter som tør satse og sette seg mål.De har som mål å nå 100 millioner kroner innen 2022. De ønsker å bli best, og det klarer de. Vi i kommunen er opptatt av å legge til rette for bedriftene i kommunen, så når Bjarne ringer og sier hopp, da svarer jeg; hvor lenge skal jeg være i lufta? spøker ordføreren.

Ryddigst i landet

Fylkesmann Inge Ryan tok også ordet for å rose bilopphuggeriet på Skage for den jobben de gjør.
– Vi er her i dag fordi bilopphuggeriet er en av de ryddigste og mest miljøretta anleggene i bransjen. De har vært et fyrtårn og en viktig brikke som viser gode rutiner for gjenbruk. De har hele landet som nedslagsfelt og bidrar til at flere bildeler får nytt liv og ikke ender opp som avfall, sier fylkesmannen.

ROS Fylkesmannen mente at Namdal bilopphuggeri er blant de ryddigste og beste i landet. Foto: Bjørn Tore Ness

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saken er hentet fra Namdalsavisa

Tilbake til nyhetsarkivet